Wednesday, May 13, 2009

kuliah 4

Langkah-langkah dalam proses kajian tindakan (Johnson,2005)

kajian kepustakaan

- Sorotan ke atas bahan2 literatur seperti buku, jurnal,artikel, seminar & laporan.
- Dilakukan secara kritikal ke atas poin2 yang dikemukakan.

membanding & membezakan

- Mencari persamaan & perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri2, sifat,kualiti & unsur sesuatu objek/peristiwa.
-Kemahiran ini digunakan apabila:

  • Terdapat 2 atau lebih ciri/kemungkinan
  • Membuat pilihan / keputusan
Langkah2 penggunaan

a) Perhatikan dan berikan tumpuan kepada satu / beberapa ciri kajian tindakan (Sampel, seting, prosedur, pengumpulan & penganalisisan data)

b) kenalpasti ciri kajian itu.

c) tentukan samaada

menganalisis

- mengolah maklumat dengan menghuraikan kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep / peristiwa serta mencari makna yang tersirat.
- Kemahiran ini digunakan untuk mengenali bahagian2, memahami hubungkait antara bahagian & mengenali prinsip yang terlibat.
- Menganalisis ialah suatu kemahiran yang kompleks menggunakan beberapa ciri kemahiran berfikir.

menilai

- membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan & kelemahan berdasarkan bukti/dalil yang sah.
-kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan bagi
a) memilih sesuatu
b) menerima / menolak sesuatu idea

membuat kesimpulan

-
Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis/mengukuhkan sesuatu perkara berdasrkan penyelesaian.
- Kemahiran ini digunakan untuk membuat keputusan, menerangkan sesuatu, meramal & menyokong pernyataan.

mensintesis

- Menggabung idea, unsur, item dan perkara yang berasingan untuk menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk pernyataan, esei, lukisan / artifak.

PANDUAN
www.3metaku.com

0 comments: