Thursday, May 28, 2009

TUGASAN HJH.HALIMAH

AKTIVITI 1

Aktiviti pertama, kami diminta mengeluarkan kertas bersaiz A4 dan menulis perkara-perkara yang diminta oleh pensyarah. Antara perkara tersebut ialah:

 1. Nama penuh:
 2. Program DPLI:
 3. Status:
 4. Alamat lengkap:
 5. Program semasa Ijazah Sarjana Muda:
 6. Universiti semasa Ijazah Sarjana Muda:
 7. Nama guru idola:
 8. Kenapa guru tersebut menjadi idola:
 9. Guru yang tidak disukai:
 10. Kenapa guru tersebut tidak disukai:
 11. Kenapa ingin menjadi seorang guru:
 12. Apakah peranan seorang guru:
 13. Diminta melukis sebatang pokok dan disertakan dengan tandatangan dan tarikh lahir.
AKTIVITI 2

Kami diminta merumuskan salahsatu daripada tajuk Seminar Serantau di Klana Resort Seremban.

Tajuk Pembentangan: TAHAP KESEDIAAN PENGGUNAAN ICT DALAM PEMBELAJARAN KOMPONEN KOGNITIF SERTA KESANNYA TERHADAP HASIL KERJA & TINGKAHLAKU MURID PRASEKOLAH.

Intisari pembentangan
 • Komputer bukan sahaja dapat menyimpan maklumat dengan kapasiti tinggi malah dapat mengukur perkembangan kanak2 dengan cepat & berkesan. Perisian yang digunakan juga mampu meningkatkan produktiviti guru & penilaian kanak2 dalam mempelajari bidang sains.
 • Tujuan kajian ialah untuk melihat penggunaan ICT dalam pembelajaran komponen kognitif & kesannya ke atas hasil kerja serta tingkahlaku dalam kalangan murid prasekolah.
 • dapatan kajian menunjukkan kesediaan guru dan kemudahan fizikal berada pada tahap kebanyakan, manakala kesesuaian bahan pada tahap sebahagian besar. Ini menunjukkan bahawa guru telah bersedia untuk melaksanakan pengajaran menggunakan ICT.
 • Kesimpulan, murid2 prasekolah yang menerima pengajaran ICT & tanpa ICT menunjukkan hasil pembelajaran yang sama sahaja. Ini disebabkan kesediaan fizikal & strategi dalam pengajaran dan pembelajaran.
Proposal Kajian Tindakan

0 comments: