Thursday, June 4, 2009

PENGUMPULAN DATA - Pn.Sakinah

 • Terdapat pelbagai teknik yang boleh digunakan untuk pengumpulan data.Walaupun begitu, kepelbagaian teknik tidak mampu menjanjikan kualiti dapatan kajian. Untuk itu, usaha untuk memastikan kualiti yang tinggi dalam penyelidikan perlu dipelajari dengan gigih.
3 SEBAB PERLU CAPAI KUALITI TINGGI
 1. Tanggungjawab kepada pelajar
 2. Keperluan kepada kecekapan diri/orang lain
 3. Keperluan untuk membuat tindakan dan berubah kepada perkara manfaat (menambah ilmu pengetahuan) dengan melakukan penyelidikan tindakan.
KRITERIA
 • Serupa dengan kriteria jenis penyelidikan lain
 • 2 rukun sains dalam senarai penyelidik dalam kriteria kualiti ialah kesahan dan kebolehpercayaan.
 • Kedua-dua konsep ini kritikal kepada kualiti penyelidikan tindakan.
KESAHAN
 • Merujuk kepada kebenaran data
 • Dengan mengetahui samaada data sebenarnya mengukur/mencerminkan fenomena khusus yang dikaji
KEBOLEHPERCAYAAN

- Berkaitan dengan ketepatan data
- masalah kebolehpercayaan dalam pendidikan selalu berlaku apabila data diambil dari sampel yang terlalu kecil
- sehubungan dengan itu, untuk penambahbaikan data penyelidikan tindakan, kita perlu selalu tanya
 • adakah maklumat ini merupakan perwakilan tepat realiti?
 • Bolehkah saya fikir sebarang sebab untuk syak kepada ketepatan data?
5 TAHAP PENYELIDIKAN TINDAKAN

TAHAP 1 - Mengenalpasti masalah
TAHAP 2 - Perancangan tindakan
TAHAP 3 - Mengumpul data
TAHAP 4 - Analisis data
TAHAP 5 - Perancangan untuk tindakan seterusnya

MENGUMPUL DATA

# Apakah jenis data kita perlu kumpul untuk menjawab persoalan kajian.
# Bagaimana kita hendak memastikan terdapat pelbagai perspektif

ALAT PENGUMPULAN DATA

- Pemerhatian (Video tape) - Nota guru & Komen
- Kerja pelajar - Refleksi pelajar & kerja pelajar
- Jurnal pelajar - Ujian
- Tinjauan soal selidik - Temuduga ( Audio Tape )


0 comments: