Thursday, April 30, 2009

AKTIVITI 2

Masalah

 • BBM kurang ( Keberkesanan BBM, ada tetapi tidak berkesan )
 • P & P yang tidak berpusatkan pelajar ( Kepelbagaian teknik pengajaran )
 • Teknik Kooperaif yang kurang digunakan.
 • Set induksi kurang menarik.

Penambahbaikan

 • Pelajar tertarik dengan pengajaran yang dilakukan oleh guru
 • Pelajar dapat berbincang sesama mereka dengan baik
 • Pelajar tidak bosan dengan teknik pengajaran guru

Strategi

 • Menggunakan BBM yang dapat menarik minat pelajar. Cthnya: Persembahan Power Point yang menarik.
 • Menggunakan set induksi seperti membawa pelajar belajar di luar bilik darjah.
 • Menggunakan teknik pembelajaran secara kooperatif dalam P&P.
 • Merancang aktiviti yang melibatkan pelajar seperti melakukan aktiviti permainan yang berkaitan dengan tajuk pengjaran dan pembelajaran.

0 comments: